NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010111 (010111)

Názvosloví metod síťové analýzy.

NORMA vydána dne 9.7.1969

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 010111
: 010111
: 3
: 9.7.1969
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010111 (010111):

Norma stanoví české a slovenské názvy užívané při uplatňování metod síťové analýzy. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Ruské, anglické a německé názvy jsou uvedeny pro informaci. Norma česky definuje cca 150 hesel a u řady z nich uvádí potřebné schematické nákresy. ČSN 01 0105 byla schválena 9.7.1969 a nabyla účinnosti od 1.9.1970