NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010103 (010103)

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav.

NORMA vydána dne 22.10.1975

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN 010103
: 010103
: 2
: 22.10.1975
: 108
: 355 g (0.78 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010103 (010103):

Návrh normy obsahuje výpočtové vzorce pro stanovení bodových a intervalových odhadů hlavních charakteristik (ukazatelů) spolehlivosti výrobků pro nejběžnější typy rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Jmenovitě jsou to rozdělení exponenciální, Weibullovo, normální, log-normální a gama. Jsou uvažovány jednak jednoduché ukazatele (jako např. střední doba do poruchy, intenzita poruch), vztahující se k jedné náhodné veličině, jednak komplexní ukazatele (jako např. součinitel pohotovosti) založené na jednoduchých ukazatelích několika sledovaných náhodných veličin