NORMSERVIS s.r.o.

BS ISO 9902:1993

Textile machinery acoustics. Determination of sound pressure levels and sound power levels emitted by textile machines. Engineering and survey methods.

NORMA vydána dne 15.5.1994

Anglicky -
PDF - okamžité stažení (5132.60 CZK)

Anglicky -
Tištěné (5132.60 CZK)

:

: BS ISO 9902:1993
: NEPLATNÁ
: 15.5.1994
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy BS