NORMSERVIS s.r.o.

BS EN ISO 9906:2000

Rotodynamic pumps. Hydraulic performance acceptance tests. Grades 1 and 2.

NORMA vydána dne 7.10.2002

Anglicky -
PDF - okamžité stažení (7729.50 CZK)

Anglicky -
Tištěné (7729.50 CZK)

:

: BS EN ISO 9906:2000
: NEPLATNÁ
: 7.10.2002
: 74
: 222 g (0.49 )
:
Kategorie: Technické normy BS